Om Purefun

Våra Bolag

Koncernen består av moderbolaget Purefun Group AB (publ) och dess helägda dotterbolag Purefun Commerce AB, Purefun Logistics AB, Purefun Real Estate AB, BM I Växjö AB samt The Swede Company AB. Samtliga verksamhetsdrivande bolag i koncernen.


Purefun Commerce AB
Bolagets dotterbolag Purefun Commerce AB driver koncernens samtliga e-handels butiker och står för majoriteten av koncernens handelsomsättning.


BM I Växjö AB
Bolagets dotterbolag BM i Växjö AB driver koncernens butiker under varumärkena BlushMe/Woome .


The Swede Company AB
Bolagets dotterbolag The Swede Company AB bedriver tillverkning av massageoljor och glidmedel i egen fabrik i Kävlinge. Bolagets försäljning inom gruppen står för ca 30 procent och resterande försäljning går till enskilda större återförsäljare samt distributörer i Europa som i sin tur säljer vidare till mindre återförsäljare i Europa.

Swede Fabrik

Purefun Logistic AB
Purefun Groups centrallager drivs av dotterbolaget Purefun Logistics AB och omfattar totalt cirka 5500 kvm lagerutrymme. Fastigheten hyrs från dotterbolaget Purefun Real Estate AB.


Purefun Real Estate AB
Bolagets dotterbolag Purefun Real Estate AB är ett fastighetsbolag som äger lagerfastigheten Torups Djäknebol 1:38.

Torup Lager Fastighet