Investerare

Finansiell Kalender

Delårsrapport Q3 2021/2022
2022-03-25


Bokslutskommuniké 2021/2022
2022-06-22


Årsredovisning 2021/2022
2022-08-25


Kvartalsrapport Q1 2022/2023
2022-09-22


Årsstämma, Helsingborg
2022-10-21


Kvartalsrapport Q2 2022/2023
2022-12-20

Prenumera på rapporter