Om Purefun

Styrelse & Ledning

Styrelse

Niklas Wolfhagen
Niklas Wolfhagen
Styrelseordförande

Född 1973. Styrelseordförande sedan november 2021.


Utbildning och erfarenhet: Lång erfarenhet av arbete med redovisning och ekonomistyrning, som
affärskonsult till företagsledningar samt styrelseuppdrag i små och medelstora företag.


Övriga betydande uppdrag: Delägare (via Ticani Holding AB) och styrelseledamot i Falkess AB vars. affärsidé är att investera i små och medelstora företag.


Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja


Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja


Innehav i Bolaget: -

Martin Zellman
Martin Zellman
Styrelseledamot

Född 1983. Styrelseledamot sedan november 2021.


Utbildning och erfarenhet: 2-årig yrkesutbildning ”Key Account Manager” på Sälj & Marknadshögskolan. Erfarenhet från styrelse- och ledningsgrupper som affärsutvecklare för e-handelsverksamheter i Norden avseende bland annat strategi och teknikval.


Övriga betydande uppdrag: Delägare och VD i Commerce Mind AB.


Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja


Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja


Innehav i Bolaget: 4000 aktier

Catharina Ahlén
Catharina Ahlén
Medgrundare & Styrelseledamot

Född 1980. Medgrundare av Bolaget. Styrelseledamot sedan november 2021. Dessförinnan styrelsesuppleant sedan 2005.


Utbildning och erfarenhet: Erfarenhet att driva och utveckla Bolagets verksamhet till nuvarande nivå.


Övriga betydande uppdrag: Anställd som COO i Bolaget.
Innehav i Bolaget: 3859926 aktier genom bolag.


Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej


Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Olle Olsson
Olle Olsson
Styrelseledamot

Född 1972. Styrelseledamot sedan november 2021.


Utbildning och erfarenhet: Drivit verksamhet inom filmrättigheter genom bolaget Team Complete AB sedan 2005.


Övriga betydande uppdrag: Olle Olsson är anställd i dotterbolaget Purefun Commerce AB och
ansvarar sedan oktober 2018 för försäljning och produktion i dotterbolaget The Swede Company AB.


Innehav i Bolaget: 50 000 aktier, varav 15 000 aktier via Team Complete AB.


Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej


Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Bolagsledning

Michael Ahlen
Michael Ahlén
Medgrundare & Verkställande direktör

Född 1973. Medgrundare av Bolaget. Verkställande direktör sedan oktober 2020.


Utbildning och erfarenhet: Erfarenhet att driva och utveckla Bolagets verksamhet till nuvarande nivå.


Övriga betydande uppdrag: -


Innehav i Bolaget: 3859925 aktier genom bolag.

Kjell Grüneberger
Kjell Grüneberger
CFO

Född 1969. CFO sedan februari 2021.


Utbildning och erfarenhet: Civilekonom, IT-ekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad. CFO på Krönleins Bryggeri AB (2014-2019) och Dh Anticounterfeit AB (2019-2020). Accounting manager på Spira Blommor AB (2020).


Övriga betydande uppdrag: -


Innehav i Bolaget: 27 529 aktier