Om Purefun

Styrelse & Ledning

Bolagsledning

Tobias Fransson
VD


Medgrundare och VD i Nordicfeel fram till 2015. Strategiskt och operativt ansvarig för försäljning, marknad och inköp. Nordicfeel är en av Sveriges ledande e-handelsbolag inom skönhetsprodukter. Tobias var under sin tid som VD med och lyfte Nordicfeel från 0 till 230 MKR i omsättning, hela tiden med lönsamhet. Tobias har över 15 års e-handelserfarenhet och tidigare även en bakgrund inom logistik.


Innehav i Bolaget: 340 178 aktier genom bolag.

Michael Ahlén
Grundare och CFO


Utbildning och erfarenhet: Grundare av Purefun. Arbetat med e-handel sedan 1997 med roller som marknadsföring, logistik, IT-system, inköp. Idag CFO med primärt fokus på strategi, expansion och förvärv.


Innehav i Bolaget: 3 877 554 aktier genom bolag.

Marcus Axelsson
CTO / IT-Chef


Marcus har tidigare varit IT-ansvarig på Fortnox och Nordic E-Commerce Group (Nordicfeel, Nordicink, Petsonline) där han jobbat med den tekniska infrastrukturen för att säkerställa en stabil intern IT miljö när fokus i bolagen varit tillväxt och expansion. Med stor passion för teknik och e-handel jobbar Marcus med utveckling för att säkerställa att tekniken ligger i framkant när det kommer till skalbarhet och automation i e-handelsflödena.


Innehav i Bolaget: 240 930 aktier genom bolag.

Styrelse

Niklas Wolfhagen
Styrelseordförande


Född 1973. Styrelseordförande sedan november 2021.


Utbildning och erfarenhet: Lång erfarenhet av arbete med redovisning och ekonomistyrning, som
affärskonsult till företagsledningar samt styrelseuppdrag i små och medelstora företag.


Övriga betydande uppdrag: Delägare (via Ticani Holding AB) och styrelseledamot i Falkess AB vars. affärsidé är att investera i små och medelstora företag.


Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja


Innehav i Bolaget: -

Martin Zellman
Styrelseledamot


Född 1983. Styrelseledamot sedan november 2021.


Utbildning och erfarenhet: 2-årig yrkesutbildning ”Key Account Manager” på Sälj & Marknadshögskolan.


Erfarenhet från styrelse- och ledningsgrupper som affärsutvecklare för några av de största e-handelsbolagen i Norden avseende bland annat strategi och teknikval.


Övriga betydande uppdrag: Delägare och VD i Commerce Mind AB ett bolag som jobbar med e-handelsstrategi och oberoende rådgivning till e-handelsbolag.


Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja


Innehav i Bolaget: 4000 aktier

Catharina Ahlén
Medgrundare & Styrelseledamot


Född 1980. Medgrundare av Bolaget. Styrelseledamot sedan november 2021. Dessförinnan styrelsesuppleant sedan 2005.


Utbildning och erfarenhet: Erfarenhet att driva och utveckla Bolagets verksamhet till nuvarande nivå.


Övriga betydande uppdrag: Anställd som COO i Bolaget.


Innehav i Bolaget: 3 877 554 aktier genom bolag.


Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Olle Olsson
Styrelseledamot


Född 1972. Styrelseledamot sedan november 2021.


Utbildning och erfarenhet: Drivit verksamhet inom filmrättigheter genom bolaget Team Complete AB sedan 2005.


Övriga betydande uppdrag: Olle Olsson är anställd i dotterbolaget Purefun Commerce AB och
ansvarar sedan oktober 2018 för försäljning och produktion i dotterbolaget The Swede Company AB.


Innehav i Bolaget: 50 000 aktier, varav 15 000 aktier via Team Complete AB.


Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja