Investerare

Certified Advisor

Aktien

Aktierna i Purefun Group AB har utgetts i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Inga aktier av annat aktieslag finns utgivna. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma.


Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Aktiekapitalet uppgår till 600 000 SEK, fördelat på 11 200 000 aktier.


Handelsinformation
Kortnamn för aktien: PURE
ISIN-kod för aktien: SE0017232838


Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm
E-post adviser@eminova.se
Telefon 08-84 211 10
www.eminova.se