Om Purefun

Purefun Group

Allmän information om Bolaget
Bolagets firma och kommersiella beteckning är Purefun Group AB (publ) och Bolagets organisationsnummer är 556687-2577. Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat enligt svensk rätt med säte i Laholms kommun, Hallands län. Bolagets verksamhet regleras av, och dess aktier har utgivits enligt, aktiebolagslagen (2005:551). Identifieringskoden för juridiska personer (LEI) avseende Purefun Group AB är 54930035HPXEHM66NW22.


Verksamhetsöversikt
Purefun Group är en koncern inom e-handel. E-handels verksamheten består av primärt webbplatserna Vuxen.se, Vuxen.no, Vuxen.dk, Vuxen.fi, Kondomeriet.com, Doggie.se och Doggie.no.


En Ledande aktör inom sexuell hälsa
Med En enligt Bolaget etablerad marknadsposition och välkänt registrerat varumärke (Vuxen) inom målgruppen. Marknaden för produkter inom sexuell hälsa genomgår ett skifte från att ha varit en mindre nisch produkt till att bli en normaliserad produkt som säljs både i specieliserad fackhandel men även hos Apotek. Historiskt har segmentet sexuell hälsa inte påverkats av lågkonjekturer. Bolaget bedömer att bredden i produktsortiment tillsammans med snabba leveranser från ett stort utbud av betal & fraktalternativ ger Bolaget goda förutsättningat att tillgodose marknaden med ett attraktivt erbjudande.


Stark växande hundsegment inom mid-premium
Det växande segmentet hundprodukter inom mid-premium som enligt Bolaget inte har någon etablerad starkaktör utanför den traditionella zoo fackhandeln. Med e-handeln Doggie (SE/NO) adresserar Purefun Group denna marknad med en multi-brand strategi med ett brett sortiment av kvalitets märken. Hundproduktsmarknaden genomgår ett skifte från traditionell handel till e-handel vars tillväxttakt är högre. Bolaget bedömer att bredden i produktsortiment tillsammans med snabba leveranser från ett stort utbud av betal & fraktalternativ ger Bolaget goda förutsättningat att tillgodose marknaden med ett attraktivt erbjudande.


Historik av lönsam och hög organisk tilläxt med en tydlig strategi för fortsatt lönsam tillväxt.
Purefun Group finansiella historik visar på god organisk försäljningstillväxt. Bolaget har under tillväxtåren haft en positiv EBIT-marginal.

Couples Shopping Online in E-commerce Shop