Investor Relations

Vi förvärvar, driver och utvecklar multi-brand e-handel och DTC varumärken.

Vuxen
kalas
kalas
kalas

Purefun Group (kortnamn PURE) är en e-handelsgrupp som driver, utvecklar och förvärvar e-handelsbutiker och varumärken. Bolaget driver idag 10+ lokala butiker inom segmenten sexuell hälsa, hundprodukter samt fest, kalas och Roliga Prylar.

Pressreleaser

Alla
Reglerad
Icke-reglerad

Purefun Group lanserar Woo Me i Baltikum.

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) lanserar Woo Me inom segmentet sexuellt välbefinnande i Baltikum

Purefun Group skapar förutsättningar för ytterligare tillväxt med lansering av Woo Me i Polen.

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) expanderar utanför Norden med bolagets varumärke Woo Me inom segmentet sexuell hälsa

Kommuniké från årsstämman i Purefun Group AB (publ) den 21 oktober 2022

Purefun Group AB (publ), org.nr. 556687-2577 höll årsstämma idag, fredagen den 21:a Oktober 2022. Stämman genomfördes endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.purefungroup.com. Nedan följer en sammanfattning över de huvudsakliga beslut som fattades
Aktieinformation

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE

Prenumerera på rapporter & pressmeddelanden