Investor Relations

Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag och varumärken.

Vuxen
kalas
kalas
kalas

Purefun Group (kortnamn PURE) är en e-handelsgrupp som driver, utvecklar och förvärvar e-handelsbutiker och varumärken. Bolaget driver idag 10+ lokala butiker inom segmenten sexuellt välbefinnande, hundtillbehör samt fest, kalas och roliga prylar. Bolaget har även för avsikt att investera en del av kassaflödet i onoterade e-handelsbolag med stor potential.

Purefun Group som investering ger dig exponering mot den växande e-handel. Purefun har en mycket lång historik av hög och lönsam tillväxt, med personer i ledande positioner som varit med och byggt flera stora e-handelsbolag sedan tidigt 2000-tal.

Party Ninja
Vuxen
Mighty Solo
BlushMe

Q1-Q4 23/24 (MAJ - APRIL)

OMSÄTTNING Q1-Q4

204,4 MSEK

EBITDA MARGINAL Q1-Q4

+8,2%

EBITDA Q1-Q4

16,8 MSEK

URVAL AV VÅRA VARUMÄRKEN

Roliga Prylar
Roliga Prylar
Roliga Prylar
Roliga Prylar
Roliga Prylar
Roliga Prylar
Roliga Prylar
Roliga Prylar
Roliga Prylar

Pressreleaser

Alla
Reglerad
Icke-reglerad

Purefun Group lämnar bokslutskommuniké för perioden maj 2023 – april 2024

Fjärde kvartalet i sammandrag• Koncernens nettoomsättning uppgick till 43,7 MSEK (44,4 MSEK) en minskning med -1,5% mot föregående år.• Bruttomarginalen uppgick till 48,8% (45,7%)• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 3,1 MSEK (4,3

Purefun Group lämnar delårsrapport för perioden november – januari 2024

Tredje kvartalet i sammandrag• Koncernens nettoomsättning ökar med 5% till 62,0 MSEK (59,0 MSEK) • Bruttomarginalen uppgick till 45,5 % (45,9 %)• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 4,3 MSEK (5,0 MSEK)• Koncernens rörelsemarginal

Purefun lanserar PartyNinja i Norge, Danmark och Finland

Efter bolagets framgångsrika etablering av PartyNinja på den svenska marknaden är det dags att bredda vår närvaro till Finland, Danmark och Norge. Då bolaget redan har etablerade logistikflöden och e-handelslösningar för hela Norden sedan tidigare är det ett naturligt steg att expandera
Aktieinformation

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE

Prenumerera på rapporter & pressmeddelanden