Investor Relations

Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag och varumärken.

Vuxen
kalas
kalas
kalas

Purefun Group (kortnamn PURE) är en e-handelsgrupp som driver, utvecklar och förvärvar e-handelsbutiker och varumärken. Bolaget driver idag 10+ lokala butiker inom segmenten sexuellt välbefinnande, hundtillbehör samt fest, kalas och roliga prylar.

Purefun Group som investering ger dig exponering mot den växande e-handel. Purefun har en mycket lång historik av hög och lönsam tillväxt, med personer i ledande positioner som varit med och byggt flera stora e-handelsbolag sedan tidigt 2000-tal.

Party Ninja
Vuxen
Mighty Solo
BlushMe

Q1 23/24 (MAJ - JULI)

OMSÄTTNING Q1

48,7 MSEK

FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT Q1

+16,5%

EBITDA Q1

3,9 MSEK

URVAL AV VÅRA VARUMÄRKEN

Roliga Prylar
Roliga Prylar
Roliga Prylar
Roliga Prylar
Roliga Prylar
Roliga Prylar
Roliga Prylar
Roliga Prylar
Roliga Prylar

Pressreleaser

Alla
Reglerad
Icke-reglerad

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PUREFUN GROUP AB (publ)

Aktieägarna i Purefun Group AB (publ), org.nr 556687–2577, (”Purefun” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 oktober 2023 klockan 09.00 på Henckels Torg 3, 252 36 Helsingborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 08.30

Purefun Group lämnar delårsrapport för perioden maj – juli 2023

Första kvartalet i sammandrag• Koncernens nettoomsättning ökar med 16,5% till 48,7 MSEK (41,8 MSEK). • Bruttomarginalen uppgick till 43,8% (44,2%)• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 3,9 MSEK (1,3 MSEK)• Koncernens rörelsemarginal

Purefun Group: Ändrat datum för delårsrapport Q1 2023

Purefun Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för det första kvartalet, maj-juli 2023.Rapporten kommer att publiceras fredagen den 22 september 2023. Tidigare kommunicerat datum för offentliggörande var den 28 september 2023.För ytterligare
Aktieinformation

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE

Prenumerera på rapporter & pressmeddelanden