VD byte och ledningsförändring.

Purefun Group AB meddelar idag förändringar i företagets ledningsstruktur. Michael Ahlén, som framgångsrikt har lett företaget som grundare och VD, kommer att avsluta sin tjänst som VD den sista januari 2024. Han kommer dock att fortsätta bidra till företagets framgångar i rollen som CFO. Tobias Fransson tillträder som VD den 1:a februari

Michael Ahlén kommer i sin nya roll som CFO, att intensifiera sitt fokus på att optimera bolagets strategiska förvärv och investeringar. Hans utökade ansvarsområde inkluderar även att fördjupa våra affärsrelationer i Asien, bolagets inköp direkt från fabrik står inför betydande tillväxtmöjligheter och är central för att nå våra högt uppsatta mål.

Tobias Fransson, vars anseende och prestationer inom e-handelssektorn är väl dokumenterade, förbereder sig för att överta rollen som vår nya VD från och med den 1:a februari 2024. Sedan maj 2022 har Tobias, i sin befattning som e-handelschef, utvecklat vår affärsmodell och strategiska riktning. Som entreprenör och tidigare VD för Nordic Feel, ledde han företaget från grundandet till en imponerande omsättning på 230 miljoner SEK.

Med en målmedveten vision som är satt av styrelsen och bolagets största ägare, har Tobias fått i uppdrag att leda bolaget mot en ny ambitiös milstolpe – att öka bolagets omsättning till 400 miljoner SEK, med bibehållen lönsamhet. Detta mål är en stark bekräftelse på vårt förtroende för Tobias ledarskapsförmåga och speglar vårt åtagande att bygga en ledande e-handelsgrupp, vilket kommer att gynna våra investerare, på lång sikt. Tobias sitter idag i styrelsen som ledamot och kommer kvarstå som styrelseledamot i bolaget.

Styrelsen ser fram emot att arbeta med Tobias och Michael i deras nya roller och är övertygade om att deras ledarskap kommer att vara avgörande för bolagets fortsatta framgång.

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun är en expanderande e-handelsgrupp med tydligt fokus på Norden. Som en ledande aktör inom området för sexuell hälsa, driver Purefun framstående varumärken som Vuxen och Blushme Woome. Bolaget har även en betydande närvaro inom hundproduktsegmentet genom Doggie i Sverige och Norge, samt inom fest- och presentmarknaden med butikerna Partyninja, Kalaslagret och RoligaPrylar.se.

Inom koncernen finns även The Swede Company, som tillverkar massageoljor och glidmedel i egen fabrik belägen i Skåne. Med en innovativ och tillväxtorienterad strategi, är Purefun's vision att stärka sin position som en framstående e-handelsaktör. För mer information, besök Purefun Groups webbplats på www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se