Stabiliseringsåtgärder har utförts och övertilldelningsoptionen har ej utnyttjats samt stabiliseringsperioden avslutas.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG

Lago Kapital Oy (”Lago”) meddelar att övertilldelningsoptionen avseende 228 000 aktier i Purefun Group AB (publ) (”Purefun Group” eller ”Bolaget”) ej utnyttjas och att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Stabiliseringsperioden har avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Med hänvisning till Purefun Groups EU-tillväxtprospekt daterad den 25 januari 2022 samt pressmeddelandet gällande utfallet av Erbjudandet (”Erbjudandet”) daterad den 10 februari 2022 har Lago haft möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Lago (kontaktperson: Jani Koskell, tel. +358 10 320 8955) har i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts (i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014) på Nasdaq First North Growth Market enligt nedan.

Stabiliseringsinformation
EmittentPurefun Group AB (publ)
InstrumentAktier (ISIN SE0017232838)
Erbjudande2 272 000 Aktier
Övertilldelningsoption228 000 Aktier
Erbjudande pris25,00 SEK
TickerPURE
StabiliseringsansvarigLago Kapital Oy
Stabiliseringsåtgärder
DatumPris (lägsta)Pris (högsta)Pris (volymviktat genomsnitt)KvantitetValutaHandelsplats
14.2.202223,0025,0024,86892106 169SEKNasdaq First North Growth Market
21.2.202224,7025,0024,99260121 831SEKNasdaq First North Growth Market

För ytterligare information

Michael Ahlén, VD, Purefun Group AB (publ)
E-post: michael@purefun.se
Telefon: +46 70 032 00 00

Om Purefun Group

Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Purefun driver butiken Vuxen som en ledande aktör inom sexuell hälsa med lokala butiker i hela Norden. Bolaget driver butiken Doggie i Sverige och Norge med inriktning på mid-premium hundprodukter. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online.
För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Purefun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-22 6:45:00 GMT+1.