Purefun lanserar PartyNinja i Norge, Danmark och Finland

Efter bolagets framgångsrika etablering av PartyNinja på den svenska marknaden är det dags att bredda vår närvaro till Finland, Danmark och Norge. Då bolaget redan har etablerade logistikflöden och e-handelslösningar för hela Norden sedan tidigare är det ett naturligt steg att expandera

Efter bolagets framgångsrika etablering av PartyNinja på den svenska marknaden är det dags att bredda vår närvaro till Finland, Danmark och Norge. Då bolaget redan har etablerade logistikflöden och e-handelslösningar för hela Norden sedan tidigare är det ett naturligt steg att expandera partybutikerna till våra grannländer för att ta marknadsandelar. I Finland lanseras partykonceptet under namnet AlphaGeek.fi

Utöver traditionell performance markering, kan vi tack vare våra befintliga butiker i dessa marknader nå ut till nya kunder snabbt och kostnadseffektivt genom korsmarknadsföring mellan våra olika butiker.

För ytterligare information
Tobias Fransson, VD
Email: tobias@purefun.se

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se