Purefun Group skapar förutsättningar för ytterligare tillväxt med lansering av Woo Me i Polen.

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) expanderar utanför Norden med bolagets varumärke Woo Me inom segmentet sexuell hälsa

”Vi ser en stor kommersiell potential på den polska marknaden. Polen är vår första lansering utanför Norden men inte den sista” – kommenterar Michael Ahlen. VD.

Idag lanserar Purefun bolagets e-handelskoncept Woo Me inom sexuell hälsa på den Polska marknaden under domänen Woome.pl.

Vi ser en stor potential på den europeiska marknaden och tar nu det första klivet med lansering av en lokaliserad butik på den polska marknaden. Polen, med en befolkningsmängd på ca 39 miljoner invånare, är större än hela vår nuvarande marknad i Norden. Bolaget bedömer att e-handeln i Polen inte är lika fullt utvecklad som i Norden och länder såsom Tyskand, Holland och Frankrike och är därför ett bra strategiskt val att etablera sig i.

I Norden har Vuxen och Woo Me delvis differentierat produktutbud medan Woo Me-butikerna utanför Norden kommer erbjuda hela produktutbudet från både Vuxen och Woo Me. Expansionen till Polen är en nyckelfaktor i vår tillväxtstrategi och blir det första steget på vår resa att ta vårt framgångsrika e-handelskoncept till den europeiska marknaden. Genom att erbjuda ett heltäckande sortiment, en högkvalitativ köpupplevelse och konkurrenskraftiga priser har vi som ambition att etablera oss och växa långsiktigt på flera utomnordiska marknader.

Fokus är att lansera kostnadseffektivt och attrahera kunder med lönsam marknadsföring, för att därefter skala upp de kampanjer som ger bäst resultat per spenderad marknadsföringskrona.

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Purefun driver butiken Vuxen som en ledande aktör inom sexuell hälsa med lokala butiker i hela Norden. Bolaget driver butiken Doggie i Sverige och Norge med inriktning på mid-premium hundprodukter. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se