Purefun Group lanserar Woo Me i Baltikum.

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) lanserar Woo Me inom segmentet sexuellt välbefinnande i Baltikum

”Efter lanseringen i Polen expanderar vi vidare till Estland, Lettland och Litauen. Vi ser en stor kommersiell potential på den baltiska marknaden.” – kommenterar Michael Ahlén, VD.

WooMe fortsätter sin tillväxtresa genom lanseringar i Estland, Lettland och Litauen. Lanseringen innebär att vi nu finns i 8 länder med lokala webbutiker, vi ser detta som ett naturligt steg i vår ambition att bli en ledande aktör på den europeiska marknaden. Vi ser ett ökat intresse och konsumtion av produkter inom sexuellt välbefinnande i många europeiska länder och ser fram emot fortsatt expansion till nya marknader där vi kan nyttja de skalfördelar vi har inom gruppen för att växa lönsamt.

Butikerna drivs på lokaliserade domäner under WooMe.ee, WooMe.lt och WooMe.lv. Distribution till de nya länderna sker från bolagets logistikcenter i Torup.

Fokus är att lansera kostnadseffektivt och attrahera kunder med lönsam marknadsföring, för att därefter skala upp de kampanjer som ger bäst resultat per spenderad marknadsföringskrona.

För ytterligare information

Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Purefun driver butiken Vuxen som en ledande aktör inom sexuell hälsa med lokala butiker i hela Norden. Bolaget driver butiken Doggie i Sverige och Norge med inriktning på mid-premium hundprodukter. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se