Purefun Group lämnar delårsrapport för perioden november – januari 2023.

• Koncernens nettoomsättning ökar med 27% till 59,0 MSEK (46,5 MSEK). Den organiska tillväxten var 1,3%• Bruttomarginalen uppgick till 45,9% (42,0%)• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 5,0 MSEK (2,0 MSEK)• Koncernens rörelsemarginal

• Koncernens nettoomsättning ökar med 27% till 59,0 MSEK (46,5 MSEK). Den organiska tillväxten var 1,3%
• Bruttomarginalen uppgick till 45,9% (42,0%)
• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 5,0 MSEK (2,0 MSEK)
• Koncernens rörelsemarginal före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 8,5% (4,4%)
• Resultat per aktie (EBITDA) uppgick till 0,45 SEK

VD KOMMENTERAR
Purefun levererar starka siffror - omsättningen ökar med 27% till 59MSEK och EBITDA resultatet ökar med 150% till 5MSEK i Q3

Purefun har levererat fantastiskt bra på alla plan under det tredje kvartalet. Bolaget hade en stark Black Week kampanjperiod och därefter en bra julhandel där vi framgångsrikt styrde en stor del av försäljningen mot våra egna varumärken med högre lönsamhet.

Purefun ökar omsättningen med 27% till 59MSEK och vår EBITDA vinst har ökat med hela 150% till 5,0MSEK jämfört med föregående år, vi levererar starka kassaflöden. Detta är en imponerande prestation under rådande utmaningar på marknaden.

Att i tider som dessa kan vi konstatera att Purefun står starkt även när det blåser på marknaden, vi fortsätter utvecklas väl och levererar, det stärker vår tro på att vi bygger vår e-handelsgrupp i rätt riktning. Det vi bygger och utvecklar nu kommer få mångdubbel utväxling i kommande högkonjunktur.

När lagret får jobba med högre ordervolymer så ser vi direkt stordriftsfördelarna i de effektiva system vi investerat i och byggt upp, även om lagret har gått för högtryck under perioden så har knappt hälften av packstationerna varit i drift, lagret kan hantera betydligt större volymer framgent än det som hanteras idag. Måndagar efter helg hanterar lagret upp till 3000+ beställningar, med en utökning av lagerpersonalen kan vi på lagret hantera upp till 10 000 beställningar per dag utan behov att bygga ut befintliga system.

Vi får just nu många förfrågningar om vi är intresserade att köpa upp etablerade e-handelsbolag, vi har utvärderat en handfull bolag i omsättningsintervall mellan 25 till 50 MSEK. Vi har valt att avstå att göra förvärv på de vi utvärderat under januari och februari. Vi är en attraktiv grupp för andra e-handelsbolag att komma in i, vi kan vara kräsna och väljer med omsorg, när vi gör ett förvärv ska bolaget passa in i vår långsiktiga strategi, segmentet ska vara attraktivt och passa in i Purefun. Vad vi ser och hör på marknaden så kommer det komma många möjligheter under året till förvärv, vi har is i magen och inväntar guldkornen, det är i tider som dessa som de riktigt bra affärerna kan göras som har potential att tillföra stora värden till Purefun.

Vi fortsätter att utveckla och bygga ut våra nya butiker. För att stödja den växande mängden butiker i vår grupp, kommer vi att utöka vårt e-handelsteam genom att anställa fler kompetenta medarbetare under våren. Med dessa nya tillskott till teamet är vi övertygade om att vi kan skala upp och maximera potentialen för varje butik inom vår e-handelsgrupp.

PartyNinja.com, smyglanserades i slutet av januari, vi valde att avvakta med marknadsföringen initialt tills sortimentet har blivit tillräckligt brett. Vi har nu börjat marknadsföra PartyNinja i mindre skala sedan slutet av mars och arbetar samtidigt med att utöka sortimentet och förbättra plattformen. Vi ser att den marknadsföring som genomförs är lönsam och fungerar.

Den försäljningen som genereras i party och kalassegmentet under Q4 kommer att ha en marginell påverkan på vår totalaomsättning. Vi förväntar oss att vår satsning på Kalas- och partysegmentet kommer att ge tydligare avtryck i omsättningen från Q1 och framförallt från Q2 och framåt, när vår marknadsföring och sortiment har skalats
upp ytterligare.

Michael Ahlén
VD Purefun Group.

Delårsrapport Q3 finns att ladda ned på följande länk https://www.purefungroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver, förvärvar och utvecklar e-handelsbolag. Bolaget driver e-handelsbutikerna Vuxen, BlushMe WooMe, Kondomeriet.com, PartyNinja.com, Kalaslagret.se, Doggie.se, MightySolo.com med flera. Bolaget driver The Swede Company som tillverkar massageoljor och glidmedel i ISO13485 certifierad fabrik. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en ledande e-handelgrupp med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Purefun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-03-28 8:00:00 GMT+2.