Purefun Group lämnar delårsrapport för perioden maj – juli 2023

Första kvartalet i sammandrag• Koncernens nettoomsättning ökar med 16,5% till 48,7 MSEK (41,8 MSEK). • Bruttomarginalen uppgick till 43,8% (44,2%)• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 3,9 MSEK (1,3 MSEK)• Koncernens rörelsemarginal

Första kvartalet i sammandrag
• Koncernens nettoomsättning ökar med 16,5% till 48,7 MSEK (41,8 MSEK).
• Bruttomarginalen uppgick till 43,8% (44,2%)
• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 3,9 MSEK (1,3 MSEK)
• Koncernens rörelsemarginal före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 8,0% (3,1%)
• Resultat per aktie (EBITDA) uppgick till 0,35 SEK

VD KOMMENTERAR
Purefun rivstartar Q1 med fortsatt starka siffror - omsättningen ökar med 16,5% till 48,7 MSEK och
EBITDA resultatet ökar med 2,6 MSEK till 3,9 MSEK i första kvartalet.

Det är med stor glädje vi presenterar vårt starka resultat för det första kvartalet. Trots de generellt utmanande marknadsförhållandena har vi uppnått en tillväxt på 16,5 % och genererat en omsättning på 48,7 MSEK.

En stark raketstart på det nya året: Vi är glada att rapportera att vi inleder det nya året med en stark organisk tillväxt på 16,5 %. Våra intäkter för det första kvartalet uppgår till 48,7 MSEK, vilket markerar en lovande början på det nya året. Vi är speciellt nöjda med att Sverige står för den största delen av ökningen, Sverige är den marknad där många inom e-handel tappar, medans vi fortsätter öka även på vår hemma marknad. Vi är mycket nöjda med vår prestation och har en positiv syn på marknadsläget för Purefun.

Dags för party: Det har tagit alldeles för lång tid, men nu är PartyNinja äntligen där vi vill ha den, vår nya resurs dedikerad för enbart party och kalassegmentet började i slutet på sommaren och har redan hunnit bygga ut sortimentet med 1000-tals nya fräscha produkter, och mängder med nya produkter kommer ut i butiken dagligen när produkterna har levererats in på lagret, vi har snart över 10 000 produkter i Party & Kalassegmentet. Ett positivt resultat vi redan ser av det utökade sortimentet är att snittordervärdet ökar stadigt. Våra annonskampanjer levererar redan positiv ROAS. Nu ska vi trycka på gasen för party med start för den stora Halloween-perioden.

Investering i heta sex-tech branshen: Purefun kom i dagarna in som delägare med 20 % i ljuderotik appen AVA Stories, vi har under året genomfört lyckade samarbeten där vi har marknadsfört AVA stories mot vår kundbas inom Vuxenprodukter, vilket har fallit väl ut, detta sammarbete kommer nu intensifieras där Purefun ordnar kundanskaffning till en lågkostnad till en målgrupp som är intresserad av sexuellt välbefinnande. Det finns en väldigt stor potential, utmaningen har varit att köpa in kunder lönsamt, vilket är ett problem som vi löser, det finns stor potential att bli väldigt lönsamt när man når en kritisk prenumerationsmassa.

Egna varumärken: Vi satsar ytterligare på att öka vår egen tillverkning av produkter under egna varumärken för att ytterligare stärka våra marginaler, i ett led i detta kommer vi öka vår närvaro i fjärran östern, under Covid kunde vi inte personligen besöka Kina utan fick förlita oss på våra kontakter på plats, vilket har fungerat bra, men de har inte samma öga för vad som fungerar på den Nordiska marknaden och vi tappar tid och fart för att vara snabba på marknaden med nya produkter, från denna hösten kommer vi mer frekvent börja besöka fabriker i Kina igen, jag och en inköpare kommer göra vår första resa till Kina sedan 2019 under hösten för att besöka nya och befintiga fabriker vi jobbar med, för att accelera vår utveckling och inköp av produkter, samt säkerställa att våra fabriker har bra arbetsvillkor. Mitt mål är att som minimum fördubbla våra inköp direkt från fabrik av Vuxenprodukter inom en 12 månaders period.

Michael Ahlén
VD & Grundare.

Delårsrapport Q1 finns att ladda ned på följande länk https://www.purefungroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun är en expanderande e-handelsgrupp med tydligt fokus på Norden. Som en ledande aktör inom området för sexuell hälsa, driver Purefun framstående varumärken som Vuxen och Blushme Woome. Bolaget har även en betydande närvaro inom hundproduktsegmentet genom Doggie i Sverige och Norge, samt inom fest- och presentmarknaden med butikerna Partyninja, Kalaslagret och RoligaPrylar.se.

Inom koncernen finns även The Swede Company, som tillverkar massageoljor och glidmedel i en egen ISO13485-certifierad fabrik belägen i Skåne. Med en innovativ och tillväxtorienterad strategi, är Purefun's vision att stärka sin position som en framstående e-handelsaktör. För mer information, besök Purefun Groups webbplats på www.purefungroup.com
 
Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Purefun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-09-22 8:00:00 GMT+2.