Purefun Group lämnar delårsrapport för perioden maj – juli 2022.

Första kvartalet i sammandrag• Koncernens nettoomsättning ökar med 24,9% till 41,8 MSEK (33,5 MSEK). Den organiska tillväxten var 3%• Bruttomarginalen uppgick till 44,3% (45,3%)• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 1,7 MSEK (2,2

Första kvartalet i sammandrag
• Koncernens nettoomsättning ökar med 24,9% till 41,8 MSEK (33,5 MSEK). Den organiska tillväxten var 3%
• Bruttomarginalen uppgick till 44,3% (45,3%)
• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 1,7 MSEK (2,2 MSEK)
• Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK

VD KOMMENTERAR
Purefun ökar omsättningen med 24,9% till 41,8 MSEK under det första kvartalet, varav organisktillväxt i kvartalet stod för 3%. Vi kom nära vårt mål om att ligga på 25% i tillväxt inklusive förvärv och lansering av nya butiker under en skakig period på marknaden. Svensk Handels E-handelsindikator visar att e-handeln i Sverige minskar kraftigt under perioden mot föregående år, samtidigt visar Purefun tillväxt under rådande marknadsläge. Historiskt så har försäljningen i vårt största segmentet sexuell hälsa inte påverkats negativt under lågkonjunkturer. Med skyhög inflation, elpriser och räntehöjningar så tror vi att även om konsumtionen kommer minska generellt så är våra produkter det lilla extra man ändå vill unna sig för att sätta guldkant på tillvaron under rådande omständigheter.

Vi redovisar 1,7 MSEK EBITDA vilket främst beror på att SEK har försvagts kraftigt mot USD, stigande priser på både handelsvaror, förbrukningsvaror och tjänster. Vi går löpande igenom våra kostnader och ser hur vi kan optimera vår kostnadsmassa, samtidigt har vi förhandlat fraktpriser givet den större totalvolymen bolaget har uppnått.

Under sommaren har lagret optimerat plock och packprocesser för att bli ännu effektivare, trots det större antal paket som går ut från lagret denna sommaren så har vi ungefär samma bemanning som föregående år. Under hösten fortgår arbetet som nu fokuserar mer på att bygga ut plocklagret med fler plockhyllor och fler packstationer för att förbereda logistikflödet för ett större sortimentsbredd och volymer framgent.

Affärsutveckling
Mighty Solo (träningskläder) den första kollektionen har ankommit vårt lager, vi gjorde både studio och utomhusfotografering samt filmproduktion i början på september med en av Sverigest vassaste fotogtrafer, samtidigt bygger vi den nya online butiken för varumärket, lanseringen är något försenad då vi lagt utvecklingsresurser på att bygga upp en bra backend miljö på den nya plattformen vilket möjligör att flera butiker kan dela på samma komponenter i frontend vilket gör nya butikslanseringar enklare och i slutändan mer kostnadseffektiva då mindre utveckling behöver läggas framåt vid nya lanseringar. Vi har även prioriterat utvecklingsresurser till utvecklingen av PartyNinja som vi ser en enorm potential i, vi har idag en fullt fungerande butik i vår testmiljö.

Kondomeriet.com flyttades i slutet på augusti till bolagets egna e-handelsplattform och annonsering har startats upp och visar redan bra resultat.

Vi jobbar just nu för högtryck med vår kommande lansering av BlushMe WooMe i Polen som blir första land utanför Norden. Vår plan är att lansera och vara online innan den viktiga försäljningsperioden som startar med Black Week och sedan övergår i julhandeln. Polen är en riktig intressant marknad med sina 37,95 miljoner invånare, en e-handel som inte är lika utvecklad som den Nordiska och relativt nära Sverige logistiskt.

Vi planerar för fullt inför den stundande högsäsongen med Black Week och julhandeln som snart är här, vi har ett välfyllt lager, vi har redan börjat sälja våra populära julkalenders som hitills varje år har sålt slut innan December, i år har vi tagit hem fler julkalendrar än någonsin tidigare.

Jag önskar alla en trevig höst.

Michael Ahlén
VD Purefun Group.

Delårsrapport Q1 finns att ladda ned på följande länk https://www.purefungroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Purefun driver butiken Vuxen som en ledande aktör inom sexuell hälsa med lokala butiker i hela Norden. Bolaget driver butiken Doggie i Sverige och Norge med inriktning på mid-premium hundprodukter. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Purefun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-09-22 8:05:00 GMT+2.