Purefun Group lämnar delårsrapport för perioden augusti – oktober 2023

Andra kvartalet i sammandrag• Koncernens nettoomsättning är oförändrad 50,0 MSEK (50,0 MSEK) • Bruttomarginalen uppgick till 47,5 % (38,4 %)• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 5,5 MSEK (1,7 MSEK)• Koncernens rörelsemarginal

Andra kvartalet i sammandrag
• Koncernens nettoomsättning är oförändrad 50,0 MSEK (50,0 MSEK) 
• Bruttomarginalen uppgick till 47,5 % (38,4 %)
• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 5,5 MSEK (1,7 MSEK)
• Koncernens rörelsemarginal före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 11,0 % (3,5 %)
• Resultat per aktie (EBITDA) uppgick till 0,49 SEK

Perioden 1 maj till 30:e oktober i sammandrag
• Koncernens nettoomsättning ökar med 7,5 % till 98,7 MSEK (91,8 MSEK) 
• Bruttomarginalen uppgick till 45,6 % (41,0 %)
• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 9,4 MSEK (3,0 MSEK)
• Koncernens rörelsemarginal före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 9,5 % (3,3 %)
• Resultat per aktie (EBITDA) uppgick till 0,84 SEK

VD KOMMENTERAR
Purefun levererar ett starkt resultat i Q2. EBITDA resultatet ökar med 3,8 MSEK till 5,5 MSEK i andra kvartalet.

Purefun håller omsättning i Q2 mot föregående år: E-handeln hade generellt ett utmanande kvartal, vi håller omsättning oförändrad, tittar man djupare så tappar julkalenders vi har sett detta både i vår egen försäljning och hört samma från både kollegor i branshen och från andra butiker i helt andra bransher att julkalenders gått väldigt svagt i år. Försäljning av julkalenders driver mycket omsättning men är en lågmarginal produkt, dels så kom den första leveransen med julkalender in en månad senare än föregående år och den mest populära från Satisfyer kom in först i mitten på oktober i år med två veckor kvar på kvartalet, med detta i åtanke så är den underliggande försäljningen fortsatt stark. Efter att riksbanken meddelade att räntan lämnas oförändrad verkar det som att konsumenterna har börjat handla lite mer än tidigare då de hållt hårdare i pengarna i början av kvartalet. Jag tror att vi kan få se ett starkt 2024 om inget nytt oförutsett händer.

Starkt resultat: Vi är glada att rapportera att våra kostnadsbesparningar har gett effekt, dels har vi optimerat våra rörliga kostnader samtidigt som vi haft färre kampanjer, och de kampanjer vi kört riktar vi främst mot våra egna varumärken som har bättre marginaler. Under kvartalet så hade kronförstärkningen inte riktig hunnit ta fart ännu, så jag ser med tillförsikt på att lönsamheten kommer fortsatt vara starkt kommande kvartal. Under det första halvåret som har präglats av svag krona och konsumenter som hållt hårdare i plånboken, har vi trots det redan nått 9,4MSEK i EBITDA resultat.

Purefun expanderar sin e-handelsvärld: Som en ledande aktör inom e-handelssektorn, är vi inte bara engagerade i att driva och förvärva e-handelsföretag, utan tar nu ett strategiskt steg framåt genom att även investera en del av vårt kassaflöde i innovativa e-handelsbolag med hög potential. Vårt omfattande nätverk ger oss en bra position för att upptäcka och samarbeta med exceptionella entreprenörer och företag. Vi förblir trogna vår princip om selektivitet, med fokus på de bolag som har påvsat sin framgång och potential, och som drivs av ett riktigt bra team. Vi kommer inom kort avisera den första investeringen som bolaget gör.

VD byte 2024: Med min tidigare erfarenhet som ansvarig för företagets ekonomi fram till våren 2021, är jag entusiastisk över att lämna över VD rollen till Tobias och inta rollen som CFO från och med första februari. Mitt fokus kommer särskilt att ligga på att leda och utveckla vår strategi för företagsförvärv och investeringar, samt att expandera vår verksamhet genom att intensifiera vårt samarbete med tillverkare i Asien. Vårt mål är att åtminstone fördubbla våra inköp från Kina inom 12 månader vilket kommer bidra till en förstärkt marginal.

Som företagets största ägare har jag, i samarbete med styrelsen och Tobias, fastställt ett mål att uppnå en omsättning på 400 MSEK. Vi har valt att inte specificera en tidsram för detta mål till marknaden i nuläget, då detta kommer ta längre eller kortare tid beroende på eventuella strategiska förvärv som dyker upp.

Tobias är helt rätt person att ta över stafettpinnen som bolagets nya VD. Med sin kombination av framgångsrik entreprenörskap inom e-handelssektorn och en bakgrund inom logistik. Han har inte bara drivit flera framgångsrika e-handelsajter utan har också djup förståelse för logistikens komplexitet, vilket är kritiskt för ett e-handelsbolags skalbarhet och kundnöjdhet. Med Tobias som VD kommer bolaget att dra nytta av hans beprövade track record att effektivisera flöden samt hans styrning och strategi för att öka våra butikers omsättning. 

God Jul & Gott Nytt år,
Michael Ahlén, VD & Grundare.

Delårsrapport Q2 finns att ladda ned på följande länk https://www.purefungroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun är en expanderande e-handelsgrupp med tydligt fokus på Norden. Som en ledande aktör inom området för sexuell hälsa, driver Purefun framstående varumärken som Vuxen och Blushme Woome. Bolaget har även en betydande närvaro inom hundproduktsegmentet genom Doggie i Sverige och Norge, samt inom fest- och presentmarknaden med butikerna Partyninja, Kalaslagret och RoligaPrylar.se.

Inom koncernen finns även The Swede Company, som tillverkar massageoljor och glidmedel i egen fabrik belägen i Skåne. Med en innovativ och tillväxtorienterad strategi, är Purefun's vision att stärka sin position som en framstående e-handelsaktör. För mer information, besök Purefun Groups webbplats på www.purefungroup.com
 
Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Purefun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-12-21 8:00:00 GMT+1.