Purefun Group lämnar delårsrapport för perioden augusti – oktober 2022

Andra kvartalet i sammandrag• Koncernens nettoomsättning ökar med 26,5% till 50,0 MSEK (39,5 MSEK). Den organiska tillväxten uppgick till 6%• Bruttomarginalen uppgick till 38,4% (45,1%)• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 1,7 MSEK

Andra kvartalet i sammandrag

• Koncernens nettoomsättning ökar med 26,5% till 50,0 MSEK (39,5 MSEK). Den organiska tillväxten uppgick till 6%
• Bruttomarginalen uppgick till 38,4% (45,1%)
• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 1,7 MSEK (4,3 MSEK)
• Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK

Perioden Maj - Oktober

• Koncernens nettoomsättning ökar med 25,9% till 91,9 MSEK (73,0 MSEK). Den organiska tillväxten uppgick till 5%
• Bruttomarginalen uppgick till 41,0% (45,2%)
• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 3,0 MSEK (6,5 MSEK)
• Resultat per aktie uppgick till 0,27SEK

VD KOMMENTERAR
Purefun fortsätter leverera stabil tillväxt trots tuffa jämförelsetal mot föregående år, samt allmän ekonomisk oro i Sverige och världen. Vi ökar omsättningen med 26,5% till 50,0 MSEK under det andra kvartalet, varav organisktillväxt under kvartalet stod för 6% av tillväxten. 

Under Q2 påverkades vi av den svaga svenska kronan där vi såg USD valutakurser upp emot 11,5 och EUR valutakurser på över 11 kronor. Den lägre bruttomarginalen i kvartalet beror både på den svaga svenska kronan och större försäljning av säsongsprodukter med lägre marginaler såsom julkalendrar.

När vi strax avslutar året kan vi konstatera att det har varit ett händelserikt 2022 både för bolaget och världen

Den 14 februari noterades bolaget på First North - 10 dagar senare invaderade Ryssland Ukraina, vilket startade en turbulent  tid på marknaden med negativ börs, minskad köplust generellt hos konsumenter. hög inflation, en svag svensk krona med mera. Trots dessa utmaningar har bolaget fortsatt att leverera tillväxt, medan många andra inom e-handelsbranschen har haft det tufft. Under året har bolaget granskat sina kostnader, förbättrat rutinerna och vässat sitt erbjudande för att stå ännu starkare både under nuvarande omständigheter och när marknaden återvänder till mer normala förhållanden, då är vi redo att gasa.

Vi går in i 2023 med mycket energi och förväntan, det är året då vi ska kapitalisera på våra nya varumärken och segment som vi utvecklat och byggt på under 2022. Inom de närmsta veckorna kommer vi lansera både PartyNinja och Mighty Solo på vår nya e-handelsplattform. 

Party, kalas och roliga prylar segmentet har vi otroligt höga förväntningar på och kommer få fullt fokus från oss för att snabbt ta en initial marknadsposition. I januari kommer vi ta fram den nya varumärkesprofilen för Roliga Prylar som därefter skall implementeras på samma e-handelsplattform som Party Ninja vi räknar med att kunna nylansera Roliga Prylar senast innan sommaren, vilket känns som en evighet framåt här och nu i vinterrusket. 

Nytt år, nya möjligheter, även om vi inte aktivt söker nya förvärv just nu, utan fokuserar fullt ut på ovan lanseringar, är vi ödmjuka inför att många bolag just nu har det väldigt tufft och det kommer sannolikt dyka upp förvärvsmöjligheter, vi kommer vara selektiva men om det är ett tillfälle som passar in i Purefun’s e-handels portfölj och är för bra för att tacka nej till är vi redo.

Avslutningsvis vet jag att många av våra aktieägare är nyfikna på hur Black Week och efterföljande julhandel har gått, vi trodde att black week skulle gå bra med tanke på att konsumenter troligtvis ville spara pengar på julklapparna i år, vi var något osäkra på hur julhandeln skulle gå med tanke på detta, vi hade tuffa jämförelsetal mot föregående år innan nuvarande kriser slog till, jag kan med glädje berätta att både Black Week och julhandeln har levererat bra siffror, vi fortsätter levererar stabil försäljning med tillväxt. Vi har haft en bra produkt mix där en stor andel av kampanjer har varit inom bolagets egna varumärken, vilket bibehåller en bra marginal trots bra erbjudanden ut till konsument. 

Jag önskar alla en god jul, och gott nytt år.

Michael Ahlén
VD Purefun Group.

Delårsrapport Q1 finns att ladda ned på följande länk https://www.purefungroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Purefun driver butiken Vuxen som en ledande aktör inom sexuell hälsa med lokala butiker i hela Norden. Bolaget driver butiken Doggie i Sverige och Norge med inriktning på mid-premium hundprodukter. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Purefun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-12-20 8:30:00 GMT+1.