Purefun Group lämnar bokslutskommuniké för perioden maj 2022 – april 2023

Fjärde kvartalet i sammandrag• Koncernens nettoomsättning uppgick till 44,4 MSEK (30,2 MSEK) en ökning med 47,1% mot föregående år.• Bruttomarginalen uppgick till 45,7% (47,7%)• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 4,3 MSEK (0,2

Fjärde kvartalet i sammandrag
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 44,4 MSEK (30,2 MSEK) en ökning med 47,1% mot föregående år.
• Bruttomarginalen uppgick till 45,7% (47,7%)
• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 4,3 MSEK (0,2 MSEK)
• Resultat per aktie uppgick till 0,43 SEK

Perioden 1 maj - 30 april 2023
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 195,2 MSEK (149,7MSEK) en ökning med 30,4% mot föregående år.
• Bruttomarginalen uppgick till 43,6 % (44,7 %)
• Koncernens resultat för avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) uppgick till 12,3 MSEK (8,7 MSEK)
• Resultat per aktie uppgick till 1,10 SEK

VD KOMMENTERAR
Purefun avslutar året med fortsatt starka siffror - omsättningen ökar med 47,1% till 44,4 MSEK och EBITDA resultatet ökar med 4,1 MSEK till 4,3 MSEK i Q4

Robust tillväxt och nära måluppfyllelse: Vi kan med glädje meddela att vi avslutar året med en imponerande tillväxt på
30,4%. Våra totala intäkter för året når 195 MSEK, vilket visar på vår förmåga att generera betydande omsättning. Trots de utmaningar som den rådande marknadssituationen medförde är vi nöjda med vårt resultat och ligger mycket nära vårt interna mål för året.

Effektiv kostnadshantering: Vi har under det senaste halvåret haft ett betydande fokus på kostnadsanalys och kostnadsminskning. Denna strategi har resulterat i en positiv effekt och gett oss goda resultat. Trots att den svenska kronan fortsätter att sätta nya bottenrekord har vi lyckats förbättra vårt EBITDA-resultat för det fjärde kvartalet från 0,2 MSEK föregående år till 4,3 MSEK.

Vi är medvetna om kostnadsökningarna till följd av valutautmaningarna, genom att genomföra prishöjningar på ett strategiskt sätt kan vi minska den negativa inverkan på våra intäkter och bibehålla vår lönsamhet.

Vi har fördelen av att ha betydande lager av främst egna varumärken som vi köpte in till betydligt lägre valutakurser än dagens. Detta har gett oss en fördel i att kunna hantera valutautmaningarna mer effektivt. Nya inköp som sker nu inför hösten kommer prissättas efter dagens valuta kurser för att därigenom bevara våra marginaler. Med ökat fokus på egna varumärken där vi jobbar direkt mot fabrik utan mellanhänder är vårt kunderbjudande fortsatt mycket attraktivt. 

Gasa och bromsa: När vi läser Svensk Handels e-handelsindikator att e-handel backar kraftigt i maj så är det dock inget vi märker av i Purefun. Vi är glada över den positiva försäljningsstarten under det första kvartalet, vilket tyder på att våra kunder fortsätter att prioritera framförallt sitt sexuella välbefinnande. Vuxensegmentet har historiskt inte påverkats negativt av lågkonjunkturer. Vi satsar för fullt och fortsätter att ta marknadsandelar inom Vuxenleksaker, samtidigt så håller vi lite på bromsen inom våra nya segment utanför Vuxenleksaker, i dessa nya segment så prioriterar vi lönsam försäljning framför snabb expansion för tillfället. 

Vi ser fram emot ännu ett spännande år av tillväxt och utveckling. Vi kommer att aktivt fokusera på att stärka vår organisation genom att investera i rätt resurser och kompetenser. Dessutom kommer vi att förbättra vår IT-infrastruktur för att stödja vår fortsatta tillväxt och ge bästa möjliga upplevelse till våra kunder. Samtidigt kommer vi att förstärka våra varumärken genom att fortsätta bygga en stark närvaro på marknaden och kommunicera vårt unika värdeerbjudande.

Jag önskar alla en härlig sommar,
Michael Ahlén
VD Purefun Group.

Bokslutskommuniké Q4 finns att ladda ned på följande länk https://www.purefungroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver, förvärvar och utvecklar e-handelsbolag. Bolaget driver e-handelsbutikerna Vuxen, BlushMe WooMe, Kondomeriet.com, PartyNinja.com, Kalaslagret.se, Doggie.se, MightySolo.com med flera. Bolaget driver The Swede Company som tillverkar massageoljor och glidmedel i ISO13485 certifierad fabrik. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en ledande e-handelgrupp med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Purefun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-06-30 7:00:00 GMT+2.