Purefun Group lämnar bokslutskommuniké för perioden maj 2021 – april 2022.

Fjärde kvartalet i sammandrag

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 29,5 MSEK (33,8 MSEK) en minskning med -12,7% mot föregående år.
• Bruttomarginalen uppgick till 46,8% (52,1%)
• Koncernens resultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) exklusive noteringskostnader uppgick till 2,1 MSEK (2,2 MSEK)
• Resultat per aktie exklusive noteringskostnader uppgick till 0,21 SEK

Perioden 1 maj - 30 april 2022
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 149,0 MSEK (142,1 MSEK) en tillväxt med
4,9% mot föregående år.
• Bruttomarginalen uppgick till 44,5 % (47,9 %)
• Koncernens resultat för avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) exklusive noteringskostnader uppgick till 12,2 MSEK (13,9 MSEK)
• Resultat per aktie exklusive noteringskostnader uppgick till 1,26 SEK

VD KOMMENTERAR
Det har varit ett intensivt år där vi genomfört lagerflytt till vårt nya moderna e-handelslager, förberedelser inför notering och därefter genomfört börsnotering i mitten på februari precis innan kriget i Ukraina bröt ut.

Vi omsatte 29,5 miljoner sista kvartalet och summerar året till 149 miljoner, en tillväxt på helåret om 4,9% som är lägre än vårt mål, men där vi både möter tuffa jämförelsetal från föregående år, plus att hela e-handelsbranschen har drabbats av minskad köplust från konsumenter under våren p.g.a. rådande situation med krig och rekordhög inflation. Vi stänger trots det året med en vinst på 12,6 miljoner exklusive noteringskostnader.

Investerar och bygger vår e-handelsgrupp
Omsättningen i Q4 påverkas inte av de mindre förvärven som gjordes under våren då dessa förvärv först ska placeras i bolagets egna e-handelsplattformar.

Status på de förvärv som gjorts under våren är följande. Mighty Solo (träningskläder) den första kollektionen blev färdigtillverkad i mitten på juni och ankommer vårt lager tidig höst, vi har tagit fram ett uppdaterat varumärkeskoncept inför ny lanseringen av varumärket.

Sexleksakeroutlet.se migrerades från tidigare plattform till bolagets egna plattform i mitten på juni, Nu pågår arbetet med att uppdatera butikens sortiment, och under juli månad planerar vi att börja köpa trafik för att sedan skala upp under hösten.

Kalaslagret.se och Roligaprylar.se kommer migrera till bolagets nyutvecklade plattform under senhösten, just nu drivs de enbart med organisktrafik. Annonsering kommer kopplas på när de ligger på bolagets egna plattform. Båda butiker kommer att dela plattform med kommande PartyNinja.com som är bolagets egenutvecklade koncept inom fest- och kalaskategorin. Denna kategori har stor utvecklingspotential och vi ser fram emot lanseringen senare i höst.

Blushme / Woome med verksamhet i hela Norden förvärvades den 1:a maj direkt efter utgången av Q4. Förvärvet stärker vår position inom kategorin sexuell hälsa samt tillför värdefull kompetens med de tre grundarna Robert, Tobias och Marcus som förblir operativa och delaktiga på resan att bygga vår e-handelsgrupp.

Robert har en bakgrund som medgrundare av Nordicfeel & NordicInk och är i grunden systemutvecklare. Tobias är medgrundare och var VD för Nordicfeel fram till 2015, med mer än 15 års erfarenhet av e-handel och logistik. Marcus har tidigare varit IT-ansvarig på Fortnox och Nordic E-commerce Group, han tillför en enorm kunskap i att bygga stabila och effektiva integrationslösningar i komplexa e-handelsflöden.

Blushme / Woome omsatte verksamhetsåret som stängde sista april 39 miljoner med positivt resultat. Verksamheten är integrerad med Purefun från 1:a maj och har under maj månad haft en fortsatt stark tillväxt trots e-handelns generella nedgång, Blushme.se växte 48% i maj mot föregående år och Woome.no växte med hela 106% i maj mot föregående år. Lagerflytt och integration av Blushme / Woome gick helt enligt plan utan någon påverkan på verksamheten, vårt nya lager- och kundtjänstteam hanterar den adderade volymen utan behov av uppskalning av personalstyrkan, det visar skalbarheten i vår affärsmodell som e-handelsgrupp.

Vi har forsatt fullt fokus på 3-års planen. Höstens höjdpunkt är lansering av PartyNinja.com och dess systerbutiker på den nya plattformen. Därutöver har vi för avsikt att lansera i minst ett nytt land utanför Norden inom segmentet sexuell hälsa under den senare delen av 2022. Jag önskar alla aktieägare en fantastisk sommar men personligen ser jag verkligen fram emot hösten.

Michael Ahlén
VD Purefun Group.

Bokslutskommuniké Q4 finns att ladda ned på följande länk https://www.purefungroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Purefun driver butiken Vuxen som en ledande aktör inom sexuell hälsa med lokala butiker i hela Norden. Bolaget driver butiken Doggie i Sverige och Norge med inriktning på mid-premium hundprodukter. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Purefun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-06-22 8:30:00 GMT+2.