Purefun Group: Idag är första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 14 februari 2022, inleds handeln i Purefun Group AB (publ) (”Purefun Group” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. Purefun Groups aktie har ISIN-kod SE0017232838 och handlas under kortnamnet PURE

Purefun Group genomförde under februari 2022 ett övertecknat erbjudande till allmänheten att förvärva aktier i Bolaget. Totalt tecknades erbjudandet till 335 procent.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerade legal rådgivare i samband med erbjudandet. Eminova Fondkommission AB agerade emissionsinstitut i samband med erbjudandet och har även utsetts till Purefun Groups Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Ahlén, VD, Purefun Group AB (publ)
E-post: michael@purefun.se
Telefon: +46 70 032 00 00

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Purefun driver butiken Vuxen som en ledande aktör inom sexuell hälsa med lokala butiker i hela Norden. Bolaget driver butiken Doggie i Sverige och Norge med inriktning på mid-premium hundprodukter. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online.

För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se