Purefun Group förvärvar varumärket Mighty Solo

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) expanderar till nya produktkategorier genom förvärv av varumärket ”Mighty Solo” från 107 Years AB. Mighty Solo är ett träningsmärke för kvinnor med försäljning främst i Norden och Sydkorea. Köpeskilling för immateriella tillgångar ska erläggas genom en kontant köpeskilling om 0,2 MSEK

”Jag är otroligt glad att vi fått möjligheten att ta över stafettpinnen för varumärket Mighty Solo till en symbolisk summa, ett ungt varumärke som har otroligt fina recensioner på Trustpilot och Google Reviews för sina omtyckta träningskläder” – kommenterar Michael Ahlen, VD.

Bakgrund och motiv
En del av Bolagets tillväxtstrategi är att identifiera nya produktvertikaler. Bolaget har för avsikt att etablera sig inom kategorin Active Wear, förvärvet av varumärket Mighty Solo är ett sätt för Bolaget att snabbt få tillgång till etablerade internationella leverantörskontakter för tillverkning av träningskläder, samt ett befintligt varumärke byggt genom sociala medier, Mighty Solo har idag över 60,000 följare på Instagram. Förvärvet är ett första steg i en satsning i produktkategorin Active Wear.

Om förvärvet
Köpeskillingen uppgår till 0,2MSEK och omfattar immateriella rättigheter, leverantörskontakter, befintliga tech-packs (design) till kläder. Bolaget har för avsikt att göra en omlansering av varumärket på ny e-handels platform när nya kollektioner har producerats. Bolaget bedömer att en potentiell lansering är inom ca 6 månader.

Mighty Solo kommer integreras i Bolagets infrastruktur såsom lager, logistik, kundtjänst, och digital marknadsföring.

Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor.

Genomförande av förvärvet
Förvärvet förväntas slutföras den 21 februari 2022.

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Purefun driver butiken Vuxen som en ledande aktör inom sexuell hälsa med lokala butiker i hela Norden. Bolaget driver butiken Doggie i Sverige och Norge med inriktning på mid-premium hundprodukter. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online.

För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Purefun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-16 12:55:00 GMT+1.