Purefun Group förvärvar snabbväxande e-handelsbolaget Woo Me med en omsättning om 39MSEK 2021/2022

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av e-handelsbolaget Woo Me. Köpeskillingen för aktierna skall erläggas genom emission av 1 200 000 aktier i Purefun samt en kontantköpeskilling om 2.5MSEK

”Det känns fantastiskt kul att välkomna Woo Me och grundarna Robert, Tobias och Marcus till Purefun Teamet. Grundarna är e-handelsveteraner med gedigen erfarenhet av att driva och utveckla snabbväxande e-handelsbutiker, de tillför otroligt mycket kunskap och erfarenhet när vi nu ska expandera och bygga en större e-handelsgrupp” säger Michael Ahlén, VD för Purefun Group.

Om Woo Me
Woo Me startade 2018 och har snabbt tagit en stark position på den svenska marknaden för intimprodukter och underkläder. Woo Me’s affärside är att erbjuda en modern webshop som innehåller ett brett sortiment till konkurrenskraftiga priser. Bolaget har senaste verksamhetsåret haft en tillväxt på ca 85% med positivt resultat. Grundarna bakom Woo Me har lång erfarenhet inom e-handel och det främsta målet har varit hög kundnöjdhet och tillväxt som återspeglar sig i att att Woo Me redan nu har fler än 150 000 kunder och över 1200 positiva kundomdömen. Woo Me är idagsläget verksamma i 4 länder med Sverige som huvudmarknad.

Bakgrund och motiv till förvärvet
Inom ramen för Bolagets tillväxtstrategi utvärderas förvärv löpande både i nya kategorier och inom befintliga. Förvärvet av Woo Me befäster Bolagets ledande ställning inom kategorin Sexuell Hälsa på den Svenska marknaden samt tillför ökad omsättning och en starkare position i Norge, Danmark och Finland. Woo Me-affären kommer fortsatt drivas under eget varumärke.

Entreprenörerna Robert, Tobias och Marcus som grundat Woo Me är otroligt duktiga och har en gedigen bakgrund inom e-handel och att bygga tillväxtbolag. De har även en hög kunskap i att effektivisera och affärsutveckla e-handel. De tror starkt på Bolagets vision om att bygga en större e-handelsgrupp, de har valt att ta nya roller och blir en del av Purefun för att tillsammans bidra i Purefuns tillväxtresa. Deras kunskap kommer att komma väl till hands inom Purefun Group.

Tobias Fransson
Medgrundare och VD i Nordicfeel fram till 2015. Strategiskt och operativt ansvarig för försäljning, marknad och inköp. Nordicfeel är en av Sveriges ledande e-handelsbolag inom skönhetsprodukter. Tobias var under sin tid som VD med och lyfte Nordicfeel från 0 till 230 MKR i omsättning, hela tiden med lönsamhet. Tobias har över 15 års e-handelserfarenhet och tidigare även en bakgrund inom logistik.

Robert Surbevski
Medgrundare av Nordicfeel, NordicInk och JS Data AB. Robert har en bakgrund som systemutvecklare och affärsutvecklare. JS Data jobbade med integrationer mellan olika e-handelssystem och affärssystem, ett bolag som sedan förvärvades av Fortnox AB. Kunskapen från JS Data är ett framgångsrecept för att kunna skapa dessa snabbväxande och framgångsrika e-handelsbolag. NordicInk säljer bläckpatroner och toner till skrivare. Bolaget förvärvades av InkClub.

Marcus Axelsson
Marcus har tidigare varit IT-ansvarig på Fortnox och Nordic E-Commerce Group där han jobbat med den tekniska infrastrukturen för att säkerställa en stabil intern IT miljö när fokus i bolagen varit tillväxt och expansion. Med stor passion för teknik och e-handel kommer Marcus jobba med utveckling för att säkerställa att tekniken ligger i framkant när det kommer till skalbarhet och automation i e-handelsflödena.

Om förvärvet
Den totala köpeskillingen för 100% av aktierna i BM i Växjö AB (i vilket Woo Me-verksamheten paketerats) uppgår sammanlagt till ca 30 MSEK som erläggs i form av 1 200 000 nya aktier i Purefun Group, plus ca 2,5 MSEK kontant för att lösa det förvärvade bolagets skuld till säljaren. Vederlagsaktierna innebär en utspädning om ca 10,7 procent av antalet aktier och röster i Purefun Group.
 
Betalningen med vederlagsaktier sker tekniskt genom att en utfärdad reversfordran enligt förvärvsavtalet kvittas mot nya aktier i en riktad kvittningsemission. I samband med förvärvet beslutade därför Purefun Groups styrelse, villkorat av bolagsstämmans godkännande, om en riktad kvittningsemission till säljaren avseende vederlagsaktierna till en teckningskurs om 25 SEK per aktie. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande men förväntas hållas den 20:e maj 2022. Huvudägaren i Purefun Group, Money Never Sleeps Holding AB, har åtagit sig att rösta för godkännande av kvittningsemissionen.
 
70% av vederlagsaktier som emitteras till Woo Me’s grundare, Tobias, Robert och Marcus genom respektive bolag, kommer att omfattas av ett sedvanligt lock-up avtal som innebär ett åtagande att inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt under en period om 18 månader från och med den 1:a maj 2022.

Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor.

Rådgivare
Delphi Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Purefun i samband med förvärvet.

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Purefun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-01 15:25:00 GMT+2.