Purefun Group förvärvar Sexleksakeroutlet.se

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) förvärvar Sexleksakeroutlet.se av Eprix AB (inkråmsförvärv). Köpeskilling för tillgångar och varulager ska erläggas genom en kontant köpeskilling om 2,3 MSEK

”Vi är riktigt glada över förvärvet av Sexleksakeroutlet, ett etablerat varumärke inom Sexuell Hälsa som kompletterar och breddar Bolagets närvaro i kategorin” – kommenterar Michael Ahlen, VD.

Bakgrund och motiv
Sexleksakeroutlet.se grundades 2013 och är en e-handels butik inom segmentet sexuell hälsa. Butiken breddar Bolagets närvaro i segmentet med en butik som riktar sig till prismedvetna konsumenter. Butiken kommer drivas vidare under varumärket Sexleksakeroutlet.se där en del av produktsortimentet överlappar mellan Bolagets befintliga butiker i kategorin.

Om förvärvet
Förvärvet sker genom ett inkråmsavtal där Bolaget tar över immateriella rättigheter, domäner, e-handelsbutik samt varulager. Köpeskillingen uppgår till 2,3 MSEK som finansieras genom egen kassa.

Butiken kommer integreras i Bolagets infrastruktur såsom lager, logistik, kundtjänst och digital marknadsföring.

Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor.

Genomförande av förvärvet
Förvärvet förväntas slutföras den 14:e Mars 2022.

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Purefun driver butiken Vuxen som en ledande aktör inom sexuell hälsa med lokala butiker i hela Norden. Bolaget driver butiken Doggie i Sverige och Norge med inriktning på mid-premium hundprodukter. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se