Purefun Group förvärvar RoligaPrylar.se

Purefun Group AB (publ) (”Purefun” eller ”Bolaget”) expanderar till nya produktkategorier genom förvärv av Roliga Prylar Sweden ABs tillgångar (inkråmsförvärv). RoligaPrylar.se är en e-handelsbutik för roliga prylar, presenter och merchandise

”När vi fick möjlighet att ta över den ikoniska butiken RoligaPrylar tvekade vi inte, den kompletterar vår aviserade satsning inom kalas och festkategorin mycket väl med flera synergier och överlappande sortiment. RoligaPrylar är ett starkt varumärke inom sin nisch och jag ser fram emot att ta tillbaka RoligaPrylar till tidigare omsättningstoppar och högre på den nya resan tillsammans med resten av vårt team” – kommenterar Michael Ahlen, VD.

Bakgrund och motiv
RoligaPrylar grundades 2007 och är en ikonisk e-handels butik inom sin nisch. Butiken har haft flera ägare under åren, precis i början av pandemin våren 2020 förvärvade nuvarande ägare Roliga Prylar Sweden AB butiken från Adlibris. Då en stor del av butikens omsättning kommer från sortimentet maskeradkläder och presenter har butiken haft en vikande omsättning under åren 2020/2021. Butikens e-handelsplattform står inför en nödvändig uppgradering då nuvarande lösning är ”end-of-life” nuvarande ägare stod inför ett vägval att investera i en ny e-handels plattform eller lämna över till nya ägare.

Bolaget har för avsikt att göra en större satsning inom fest och kalas kategorin och den närliggande produktkategorin presenter och merchandise ger Bolaget fullnärvaro inom produktvertikalen. Butikerna kommer fortsatt drivas som enskilda butiker men där en del av produktsortimentet överlappar mellan butikerna. RoligaPrylar planeras vara integrerad på Bolagets e-handelsplattform under tredje kvartalet. RoligaPrylar kommer integreras i övrig infrastruktur såsom lager, logistik, kundtjänst, och digital marknadsföring.

Om förvärvet
Förvärvet sker genom ett inkråmsavtal där Bolaget tar över varumärke, domäner, leverantörskontakter, e-handelsbutik samt varulager. Förvärvet finansieras genom egen kassa.

Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor.

Genomförande av förvärvet
Förvärvet förväntas slutföras den 31:a Mars 2022.

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun driver och utvecklar e-handelsbolag i främst Norden. Purefun driver butiken Vuxen som en ledande aktör inom sexuell hälsa med lokala butiker i hela Norden. Bolaget driver butiken Doggie i Sverige och Norge med inriktning på mid-premium hundprodukter. Koncernbolaget The Swede Company tillverkar massageoljor och glidmedel i egen ISO13485 certifierad fabrik i Skåne. Purefun's vision och mål är att ta positionen som en e-handelsaktör med en mix av multi-brand butiker och DTC (Direct-To-Consumer) varumärken online. För mer information, se Purefun Groups webbplats www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se