Purefun Group: Ändrat datum för delårsrapport Q1 2023

Purefun Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för det första kvartalet, maj-juli 2023.Rapporten kommer att publiceras fredagen den 22 september 2023. Tidigare kommunicerat datum för offentliggörande var den 28 september 2023.För ytterligare

Purefun Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för det första kvartalet, maj-juli 2023.

Rapporten kommer att publiceras fredagen den 22 september 2023. Tidigare kommunicerat datum för offentliggörande var den 28 september 2023.

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun är en expanderande e-handelsgrupp med tydligt fokus på Norden. Som en ledande aktör inom området för sexuell hälsa, driver Purefun framstående varumärken som Vuxen och Blushme Woome. Bolaget har även en betydande närvaro inom hundproduktsegmentet genom Doggie i Sverige och Norge, samt inom fest- och presentmarknaden med butikerna Partyninja,  Kalaslagret och RoligaPrylar.se.

Inom koncernen finns även The Swede Company, som tillverkar massageoljor och glidmedel i en egen ISO13485-certifierad fabrik belägen i Skåne. Med en innovativ och tillväxtorienterad strategi, är Purefun's vision att stärka sin position som en framstående e-handelsaktör. För mer information, besök Purefun Groups webbplats på www.purefungroup.com
 
Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se