Kjell Grüneberger lämnar sin tjänst som CFO på Purefun Group AB (publ)

Kjell Grüneberger lämnar sin CFO tjänst på Purefun Group (publ) på egen begäran för att anta ett nytt uppdrag utanför bolagskoncernen. Arbetet med att rekrytera en ny CFO inleds omgående. Kjell Grüneberger kommer att kvarstå i sin roll under uppsägningstiden

”Jag vill tacka Kjell för hans bidrag till Purefun och vårt goda samarbete under åren. Jag önskar Kjell stort lycka till i sina framtida utmaningar.” säger Michael Ahlén, VD på Purefun Group.

Kjell arbetar kvar som CFO till den 3 februari 2024. Processen för att rekrytera en ny CFO inleds omgående.

För ytterligare information
Michael Ahlén, VD
Email: michael@purefun.se
Mobil: 0700-32 0000

Om Purefun Group
Purefun är en expanderande e-handelsgrupp med tydligt fokus på Norden. Som en ledande aktör inom området för sexuell hälsa, driver Purefun framstående varumärken som Vuxen och Blushme Woome. Bolaget har även en betydande närvaro inom hundproduktsegmentet genom Doggie i Sverige och Norge, samt inom fest- och presentmarknaden med butikerna Partyninja, Kalaslagret och RoligaPrylar.se.

Inom koncernen finns även The Swede Company, som tillverkar massageoljor och glidmedel i en egen ISO13485-certifierad fabrik belägen i Skåne. Med en innovativ och tillväxtorienterad strategi, är Purefun's vision att stärka sin position som en framstående e-handelsaktör. För mer information, besök Purefun Groups webbplats på www.purefungroup.com

Purefun Groups aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn PURE
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se